ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Corporate Social Responsibility

กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน อ.แม่เมาะ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานในกิจกรรม จิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ”
กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน อ.แม่เมาะ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานในกิจกรรม จิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ”
19 December 2023
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงแม่เมาะ ประจำปี 2566
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงแม่เมาะ ประจำปี 2566
7 December 2023
กฟผ.แม่เมาะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “กฐินสามัคคี” บุญยิ่งใหญ่ปีละครั้งของ อ.แม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “กฐินสามัคคี” บุญยิ่งใหญ่ปีละครั้งของ อ.แม่เมาะ
22 November 2023
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีกฐินสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตำบลจางเหนือ
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีกฐินสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตำบลจางเหนือ
22 November 2023
กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ ต.แม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ ต.แม่เมาะ
13 November 2023
กฟผ.แม่เมาะ ตรวจเยี่ยมโครงการเเล้วเสร็จ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บ้านดง 7 แห่ง
กฟผ.แม่เมาะ ตรวจเยี่ยมโครงการเเล้วเสร็จ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บ้านดง 7 แห่ง
30 October 2023
เดินหน้าโครงการสนับสนุน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ ประเดิมแห่งแรก ต.สบป้าด 4,794 ลบ.ม.
เดินหน้าโครงการสนับสนุน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ ประเดิมแห่งแรก ต.สบป้าด 4,794 ลบ.ม.
24 October 2023
กฟผ.แม่เมาะ มอบงบจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ต.บ้านดง
กฟผ.แม่เมาะ มอบงบจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ต.บ้านดง
26 September 2023
กฟผ. จัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้ประชาชนอำเภอแม่เมาะ 500 คน
กฟผ. จัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้ประชาชนอำเภอแม่เมาะ 500 คน
22 September 2023
กฟผ.แม่เมาะ รวมพลังสามัคคี ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ สู่ชุมชน ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กฟผ.แม่เมาะ รวมพลังสามัคคี ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ สู่ชุมชน ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
22 August 2023
กฟผ.สนับสนุนปรับปรุงศาลาธรรมสังเวชชุมชน สถานที่สร้างกุศลให้ผู้วายชนม์ที่ล่วงลับ
กฟผ.สนับสนุนปรับปรุงศาลาธรรมสังเวชชุมชน สถานที่สร้างกุศลให้ผู้วายชนม์ที่ล่วงลับ
21 August 2023
กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกข้าวสืบสานปณิธานตามรอยพ่อต่อเนื่องปีที่ 8
กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกข้าวสืบสานปณิธานตามรอยพ่อต่อเนื่องปีที่ 8
16 August 2023
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านนาแช่ เนื่องในโอกาส 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านนาแช่ เนื่องในโอกาส 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
9 August 2023
กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องกรองอากาศแก่ศูนย์ฯเด็กเล็ก พร้อมงบประมาณช่วยเหลือชุมชน ต.จางเหนือ
กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องกรองอากาศแก่ศูนย์ฯเด็กเล็ก พร้อมงบประมาณช่วยเหลือชุมชน ต.จางเหนือ
9 August 2023
กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านห้วยคิง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านห้วยคิง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
3 August 2023
1 2 3 6