ติดต่อเรา แม่เมาะเมืองน่าอยู่

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

800 หมู่ 6 ตำบล แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ลำปาง 52220
E-mail : maemohsmartcity@gmail.com
โทรศัพท์ : 054-256603