ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง
19 February 2024
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ
19 February 2024
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทาง ประจำปี 2567 สู่โมเดล “ธุรกิจชุมชน” และ แผนปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทาง ประจำปี 2567 สู่โมเดล “ธุรกิจชุมชน” และ แผนปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต
16 February 2024
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
15 February 2024
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ตรวจวัดสนามแข่งขันเพื่อขอรับรองมาตรฐานการรับรองนักวิ่งระดับโลก
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ตรวจวัดสนามแข่งขันเพื่อขอรับรองมาตรฐานการรับรองนักวิ่งระดับโลก
14 February 2024
“รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง” ดูงาน “กฟผ.แม่เมาะ รับฟังบรรยายการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050
“รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง” ดูงาน “กฟผ.แม่เมาะ รับฟังบรรยายการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050
8 February 2024
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ มช. จัดทำ “แม่จางโมเดล” นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยบริหารจัดการฝายและสิ่งกีดขวางลุ่มน้ำแม่จาง
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ มช. จัดทำ “แม่จางโมเดล” นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยบริหารจัดการฝายและสิ่งกีดขวางลุ่มน้ำแม่จาง
7 February 2024
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ดินดี ตือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” ต.บ้านดง
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ดินดี ตือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” ต.บ้านดง
23 January 2024
กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมชุมชน ครูและนักเรียน อ.แม่เมาะ สุขภาพดี มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน
กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมชุมชน ครูและนักเรียน อ.แม่เมาะ สุขภาพดี มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน
11 January 2024
ชุมชนบ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง ประชาคมติการใช้ที่ดินท่อส่งน้ำ
ชุมชนบ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง ประชาคมติการใช้ที่ดินท่อส่งน้ำ
11 January 2024
กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน อ.แม่เมาะ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานในกิจกรรม จิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ”
กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน อ.แม่เมาะ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานในกิจกรรม จิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ”
19 December 2023
กฟผ.จับมือ อ.แม่เมาะ เปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอแม่เมาะ พร้อมเปิดตัวแอปฯ FireD เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
กฟผ.จับมือ อ.แม่เมาะ เปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอแม่เมาะ พร้อมเปิดตัวแอปฯ FireD เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
8 December 2023
กฟผ.แม่เมาะ จับสลากจ้างแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท
กฟผ.แม่เมาะ จับสลากจ้างแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท
8 December 2023
กฟผ.ร่วมเวทีสัมมนาเชิงนโยบาย NEC-Creative LANNA ปักหมุดพัฒนาแม่เมาะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต
กฟผ.ร่วมเวทีสัมมนาเชิงนโยบาย NEC-Creative LANNA ปักหมุดพัฒนาแม่เมาะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต
7 December 2023
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เมืองอัจฉริยะ เพื่อทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เมืองอัจฉริยะ เพื่อทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
7 December 2023
1 2 3 16