กฟผ.แม่เมาะ รวมพลังสามัคคี ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ สู่ชุมชน ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ แสดงพลังสามัคคี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน อ.แม่เมาะ อย่างถาวร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กฟผ.แม่เมาะและชุมชนตลอดจนทุกภาคส่วน ใน อ.แม่เมาะ ดังนี้

1.ช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และช่วงค่าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมจาป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

2.สนับสนุนน้ำดื่มพร้อมร่วมกับชุมชมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ กวาดพื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน และปลูกต้นไม้ ณ บ้านหาดประชาสามัคคี ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ

3.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด ภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตราษฎรอาเภอแม่เมาะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง