กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงแม่เมาะ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขบวนแห่กระทง โคมและตุงแบบล้านนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ