กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีกฐินสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตำบลจางเหนือ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายประกอบ ปะระมะ หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานประเพณีกฐินสามัคคีวัดหลวงนาแช่และร่วมจัดตั้งโรงทาน แจกอาหาร ขนม และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้าร่วมประเพณีกฐินฯ เพื่อร่วม สืบสานวัฒนธรรมอันดีและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายในงานมีการแห่กฐินภายในหมู่บ้านไปยังวัดหลวงนาแช่ พร้อมกับทาพิธีถวายองค์กฐินให้กับวัดและการแสดงฟ้อนรำต้อนรับคณะกฐินจากชุมชนโดย กฟผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีกฐินจำนวน 5,000 บาท ให้กับวัดหลวงนาแช่ สำหรับจัดกิจกรรมและนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

จากนั้นเวลา 13.00 น. กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานประเพณีกฐินวัดป่าชำขอนพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีกฐินจำนวน 5,000 บาท สำหรับจัดกิจกรรมและนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ชุมชนชำขอน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายองค์กฐินและอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะกองบุญของพุทธศาสนิกชนจากคณะศรัทธาต่างๆ ไปประดิษฐาน ยังหออูบแก้วอูบคา บนดอยผารวก เพื่อคุ้มครองปกปักรักษาคนในชุมชน โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน