กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านนาแช่ เนื่องในโอกาส 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านนาแช่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ณ หมู่บ้านนาแช่ หมู่ 2ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง