ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Smart Energy

คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร รับฟังกลยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่พลังงานทดแทนในอนาคต
คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร รับฟังกลยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่พลังงานทดแทนในอนาคต
7 December 2023
กฟผ.แม่เมาะ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา จ.ลำปาง ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รองรับการเติบโตตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
กฟผ.แม่เมาะ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา จ.ลำปาง ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รองรับการเติบโตตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
2 October 2023
กกส. เยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมให้คำมั่น ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนและองค์กร กฟผ.
กกส. เยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมให้คำมั่น ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนและองค์กร กฟผ.
9 May 2023
กฟผ.แม่เมาะ ประชุมความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับส่วนราชการและสถานศึกษา อ.แม่เมาะ คาดนำระบบเข้าใช้งานได้จริงปลายปี 66 นี้
กฟผ.แม่เมาะ ประชุมความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับส่วนราชการและสถานศึกษา อ.แม่เมาะ คาดนำระบบเข้าใช้งานได้จริงปลายปี 66 นี้
13 February 2023
กฟผ.ผุดโครงการโซลาร์ฟาร์มพื้นที่ อ.แม่เม่มาะ พร้อมลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลโครงการแก่ส่วนราชการและผู้นำชุมชน คาดจัดเวทีรับฟังความเห็นรอบประชาชนกลางปีนี้
กฟผ.ผุดโครงการโซลาร์ฟาร์มพื้นที่ อ.แม่เม่มาะ พร้อมลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลโครงการแก่ส่วนราชการและผู้นำชุมชน คาดจัดเวทีรับฟังความเห็นรอบประชาชนกลางปีนี้
26 January 2023
นักศึกษาเทคนิคลำปางจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Project)คว้า 1 ใน 5 อันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคเหนือ
นักศึกษาเทคนิคลำปางจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Project)คว้า 1 ใน 5 อันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคเหนือ
10 January 2023
กฟผ.แม่เมาะจับมือสถาบันอาชีวภาคเหนือเตรียมต่อยอดโครงการดัดแปลงรถน้ำ มันเป็นรถไฟฟ้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ EEC
กฟผ.แม่เมาะจับมือสถาบันอาชีวภาคเหนือเตรียมต่อยอดโครงการดัดแปลงรถน้ำ มันเป็นรถไฟฟ้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ EEC
9 December 2022
กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังหน่วยงานด้านการศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ด้านอาชีวศึกษา เดินหน้าโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังหน่วยงานด้านการศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ด้านอาชีวศึกษา เดินหน้าโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
28 November 2022
กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน ยกระดับสมรรถนะ บุคลากรด้านอาชีวศึกษา สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ
กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน ยกระดับสมรรถนะ บุคลากรด้านอาชีวศึกษา สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ
28 November 2022
“นํ้ามันแพง แป๋งเป็นไฟฟ้า” กฟผ.แม่เมาะ จับมือพันธมิตร ดัดแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้า ประเดิมที่แรก อ.แม่เมาะ เล็งใช้จริงปลายปี 65
“นํ้ามันแพง แป๋งเป็นไฟฟ้า” กฟผ.แม่เมาะ จับมือพันธมิตร ดัดแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้า ประเดิมที่แรก อ.แม่เมาะ เล็งใช้จริงปลายปี 65
28 November 2022
บ.ทิพย์สุโขทัยฯ เข้าชม โรงผลิตชีวมวลอัดเม็ดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
บ.ทิพย์สุโขทัยฯ เข้าชม โรงผลิตชีวมวลอัดเม็ดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
25 November 2022
โรงไฟฟ้าแม่เมาะศึกษาระบบดักจับคาร์บอนหลังการเผาไหม้ เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050
โรงไฟฟ้าแม่เมาะศึกษาระบบดักจับคาร์บอนหลังการเผาไหม้ เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050
10 November 2022
กฟผ.แม่เมาะ จับมือ มช. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดันแม่เมาะสู่เมืองอัจฉริยะคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
กฟผ.แม่เมาะ จับมือ มช. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดันแม่เมาะสู่เมืองอัจฉริยะคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
10 November 2022
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไร้ราคา ถูกแปลงมูลค่าเป็นชีวมวลอัดเม็ดเผาร่วมกับถ่านหินลิกไนต์
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไร้ราคา ถูกแปลงมูลค่าเป็นชีวมวลอัดเม็ดเผาร่วมกับถ่านหินลิกไนต์
9 November 2022
ก้าวย่างแม่เมาะ สู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน กฟผ.แม่เมาะ จับมือภาครัฐ เริ่มติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ในสถานที่ราชการ
ก้าวย่างแม่เมาะ สู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน กฟผ.แม่เมาะ จับมือภาครัฐ เริ่มติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ในสถานที่ราชการ
9 November 2022