บ.ทิพย์สุโขทัยฯ เข้าชม โรงผลิตชีวมวลอัดเม็ดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

นายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ โครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้แทน กฟผ. แม่เมาะ ให้การต้อนรับทีมงานจากบริษัททิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-firing) ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากบริษัททิพย์สุโขทัยฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ SPP Hybrid Firm ที่มีความสนใจในการนำใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงเข้าชมกระบวนการนำวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาแปรรูปอัดเม็ดเพื่อนำไปเผาร่วมกับเชื้อเพลิงถ่านหินของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้กับบริษัทในอนาคตต่อไป