นักศึกษาเทคนิคลำปางจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Project)คว้า 1 ใน 5 อันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวอรพินธ์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันธัวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักเรียนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับรัการแข่งขันทักษาวิชาชีพระดับภาคเหนือครั้งที่ 34 ในปีนี้ปีนี้ มีสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การบริการ การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาทดสอบสมรรถนะรถที่ดัดแปลงเป็นไฟฟ้าจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันดังกล่าว และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV CONVERSION PROJECT) โดยความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ , วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV ได้อันดับที่ 4 ในการแข่งขัน โอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบชุดอุปกรณ์การเรียนดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า แก่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นสถานที่อบรมนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมนำรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการดัดแปลงแล้ว 4 คัน และผ่านการทดสอบสมรรถนะจากมหาวิทวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงในงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานจริง ทั้งเป็นการประชาสัมพันพันธ์โครงการอีกทางด้วย