ลำปางนำเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่ อ.แม่เมาะ แก่นายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ และ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนำเสนอโครงการ Lampang Green Model จังหวัดลำปางสู่เส้นทางการเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว โดยให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดลำปางที่จะได้รับผลกระทบหาก กฟผ.แม่เมาะ หยุดการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมนำเสนอศักยภาพของพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และ จังหวัดลำปางในการดำเนินการกักเก็บคาร์บอน

ตลอดจนเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Mae Moh RE100 24/7 การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการปรับแก้ผังเมืองในพื้นที่เป้าหมายการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลุงทุน (BOI) และการสนับสนุนให้มีพลังงานสีเขียวในแผน PDP เพื่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและการผลักดันให้เกิดโครงการ Biomass Co-firing โดยการดัดแปลงโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

ภายหลังการนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างบูรณาการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการโดยคำนึงถึงผลสำเร็จในการแก้ปัญหาเป็นหลัก ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และขอให้เสนอคัดกรองโครงการต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคน