ลำปาง ประชุมนัดแรกเตรียมจัดแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567ลำปาง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง สนับสนุนการจัดงาน โดยสนามการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนถือเป็นสนามแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Road Race Label ในระยะทำง 21.1 กิโลเมตร จากการกรีฑาโลก (World Athletics) ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานของการจัดการแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนระบบบริการทางการแพทย์ โดยการจัดงานดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน อ.แม่เมาะ และจ.ลำปาง โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันงานวิ่ง ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นการเชื่อมโยงให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต

งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 หรือแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน 2024 (MaeMohHalfMarathon 2024) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 โดยเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

สำหรับผู้สนใจร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ที่

https://race.thai.run/maemohhalfmarathon2024