ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Smart City

กฟผ.จับมือ อ.แม่เมาะ เปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอแม่เมาะ พร้อมเปิดตัวแอปฯ FireD เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
กฟผ.จับมือ อ.แม่เมาะ เปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอแม่เมาะ พร้อมเปิดตัวแอปฯ FireD เน้นชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน
8 December 2023
กฟผ.ร่วมเวทีสัมมนาเชิงนโยบาย NEC-Creative LANNA ปักหมุดพัฒนาแม่เมาะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต
กฟผ.ร่วมเวทีสัมมนาเชิงนโยบาย NEC-Creative LANNA ปักหมุดพัฒนาแม่เมาะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต
7 December 2023
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เมืองอัจฉริยะ เพื่อทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เมืองอัจฉริยะ เพื่อทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
7 December 2023
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้การต้อนรับ “นายกตวงรัตน์” พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนา Vertical Farm สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้การต้อนรับ “นายกตวงรัตน์” พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนา Vertical Farm สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ
7 December 2023
คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร รับฟังกลยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่พลังงานทดแทนในอนาคต
คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร รับฟังกลยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่พลังงานทดแทนในอนาคต
7 December 2023
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ดี จากงาน Smart City Expo 2023
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ดี จากงาน Smart City Expo 2023
7 December 2023
ผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดูงานการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ
ผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดูงานการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ
13 November 2023
เขื่อนจุฬาภรณ์นำคณะส่วนราชการและผู้นำชุมชน จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ
เขื่อนจุฬาภรณ์นำคณะส่วนราชการและผู้นำชุมชน จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ
30 October 2023
กฟผ.แม่เมาะ ส่งต่อความรู้การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และทำการเกษตรแบบไร้ซึ่งสารเคมีสู่ 129 ผู้เข้าอบรม “โคก หนอง นา โมเดลวิถีใหม่ ” ประจำปี 2566
กฟผ.แม่เมาะ ส่งต่อความรู้การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และทำการเกษตรแบบไร้ซึ่งสารเคมีสู่ 129 ผู้เข้าอบรม “โคก หนอง นา โมเดลวิถีใหม่ ” ประจำปี 2566
30 October 2023
กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2 รวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสืบสานงานของพ่อ
กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2 รวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสืบสานงานของพ่อ
24 October 2023
วิ่งลดโลกร้อน แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 เส้นทางสายกรีนในแหล่งผลิตไฟฟ้าใหญ่สุดในภาคเหนือ Ready to Zero Carbon
วิ่งลดโลกร้อน แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 เส้นทางสายกรีนในแหล่งผลิตไฟฟ้าใหญ่สุดในภาคเหนือ Ready to Zero Carbon
17 October 2023
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน อ.แม่เมาะ เตรียมพร้อมเชียร์และส่งกำลังใจนักวิ่งงานแม่เมาะฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 30
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน อ.แม่เมาะ เตรียมพร้อมเชียร์และส่งกำลังใจนักวิ่งงานแม่เมาะฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 30
12 October 2023
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่
12 October 2023
กฟผ.แม่เมาะ เปิดโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งแบบปิดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบบ้านดง อ.แม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ เปิดโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งแบบปิดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบบ้านดง อ.แม่เมาะ
11 October 2023
กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการ จ.ลำปาง ร่วมหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30
กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการ จ.ลำปาง ร่วมหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30
2 October 2023
1 2 3 10