เวียงหงส์ฟาร์ม ดึงสารเบต้ากลูแคนจากเห็ด วิสาหกิจชุมชนฯบ้านเมาะหลวง : เมื่อดินดี ปลูกอะไรก็ดี

กลุ่มเวียงหงส์ฟาร์ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แข็งแกร่ง ยืนหยัดต่อยอดพัฒนาจากการปลูกเห็ดนานาพันธุ์ สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากลาย “มนต์นรินทร์ เรืองจิตต์” หรือ พี่โอ๋ ประธานกลุ่มเวียงหงส์ฟาร์ม ที่ตลอดระยะเวลา 11 ปี ได้เรียนรู้เรื่องเห็ดอย่างแท้จริง นำความรู้ที่ได้ศึกษามาในระดับปริญญาตรีคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชไร่ มหาวิทยา
ลัยแม่โจ้และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรราชมงคลล้านนามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย จากเพียงเพาะเห็ด ขายเห็ดสด ขายเชื้อเห็ด สู่การต่อยอดเป็นคุกกี้เห็ด เห็ดแดดเดียว

ด้วยสรรพคุณของเห็ดที่มีไขมันน้อย ปราศจากคาร์โบไฮเดรตอุดมไปด้วยวิตามินและกรดอะมิโน ทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกใจผู้บริโภคสายสุขภาพ นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องเห็ดให้แก่กลุ่มผู้ปลูกเห็ดใน อ.แม่เมาะ ปัจจุบันมีถึง 13 กลุ่มด้วยกัน ในการเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นเครือข่ายทางการตลาดร่วมกันล่าสุด

“เห็ด” จากเวียงหงส์ฟาร์ม ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จนเกิดเป็น
MANTRA Mushroom Scientist ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผสมเครื่องดื่มและอาหารที่มีเบต้ากลูแคนจากเห็ด 10 ชนิด ออกสู่ท้องตลาด

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เจาะกลุ่มลูกค้า ที่รักสุขภาพ พี่โอ๋ เล่าว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ นำเบต้ากลูเเคนที่ได้จากเห็ด 10 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดนมเสือ เห็ดนางฟ้า เห็นหูหนูขาว เห็ดหูหนูดำ เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดหลินจือ เห็ดภู่มาลา เห็ดเเครง และถั่งเช่า ที่มีผลการวิจัยหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 20 วัน จะสามารถต้านการอักเสบบรรเทาอาการหอบหืดและดีท็อกซ์ได้ อีกทั้งยังเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย ต้านไวรัส และ ลดไข้ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานของปอดได้เป็นอย่างดี”

ภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้ทางกลุ่มจะยื่นขอ อย. ให้ MAN-TRA Mushroom Scientist ซึ่งคณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานให้เป็นไปจามกฎระเบียบ อีกทั้งยังได้ทดลองทำเห็ดสุญญากาศ ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมแผนงานทุกอย่างไว้แล้ว เหลือเพียงแต่ทดลองรสชาติของเห็ดให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มมังสวิรัติ และผู้ที่ลดน้ำหนักอีกด้วย

ติดต่อพี่โอ๋
09 7336 2290
Mono Naleerin