นักวิ่งเตรียมพร้อม “30 ปี แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน” ปีนี้ชวนสัมผัสเส้นทางสายกรีน อินไปกับการท่องเที่ยวลำปาง

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ปีที่ 30 “Ready to Zero Carbon ” งานสายกรีนบนพื้นที่สีเขียว พร้อมรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ สมัครด่วนภายในเดือนสิงหาคม สัมผัส ประสบการณ์ Low Carbon วันวิ่งจริง 15 ตุลาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 จังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหอการค้าจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวิ่งยิ่งใหญ่ ของจังหวัดลำปาง ดำเนินการต่อเนื่อง มาถึงครั้งที่ 30 ในปีนี้ ด้วยแนวคิด Ready to Zero Carbon เตรียมความพร้อมของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่่ำ ตลอดจนรณรงค์ให้นักวิ่งและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดการสร้างคาร์บอนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธาน คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วย นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง และ นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กล่าวว่า “การแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้รับความนิยมจากนักวิ่ง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นงานวิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ ในปีนี้นับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่30 ที่ผ่านมาได้จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ขณะนี้คณะทำงานจัดงานฯ ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อยกระดับการแข่งขันแม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอนสู่ระดับโลก ในขณะที่ยังคงความเป็นงานที่ทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดลำปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเส้นทางวิ่งที่สวยงาม นักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กันอีกด้วย”

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ

“เผยว่าการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 นี้ ได้เปิด รับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท ประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ทั้งสามเส้นทาง เป็นการวิ่งชมทัศนียภาพรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ ตลอดจนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งอ่างห้วยเป็ดและ อ่างเก็บน้ำแม่ขามซึ่งเป็นวิวที่มีความงดงามเข้ากับบรรยากาศ ในฤดูหนาว ภายในงานยังมีรถบริการรับ-ส่ง นักวิ่งด้วยรถมินิบัสไฟฟ้า EV ทั้งหมดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวคิด Ready to Zero Carbon”

นายพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดลำปาง

กล่าวว่า “การจัดงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนทุกปี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านค้า ในชุมชน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ จัดงาน จากการประเมินผลลัพธ์ของงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน งานลำปางมาราธอน และงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ โดยศูนย์เศรษฐมิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดเป็นผลรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดงาน จากเงินลงทุนและการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กว่า 191 ล้านบาท หรือประมาณ 13 เท่าของเงินลงทุน ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมาก และเราหวังว่านักวิ่งเหล่านี้ จะกลับมาเที่ยวที่ลำปางซ้ำอีกในอนาคตอย่างแน่นอน”

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยในการแข่งขันวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนไปสู่ระดับสากลภายใต้ข้อกาหนดตามมาตรฐานของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักวิ่ง โดยใช้เส้นทางวิ่ง กติกา และการบริการด้านต่างๆ ตลอดจนการดูแลทางการแพทย์ที่เพียงพอกับจำนวน ของนักวิ่ง โดยมีการจัดตั้งผู้อำนวยการทางการแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมตามมาตรฐานระดับโลก”

ทั้งนี้ คณะทำงานทุกฝ่ายร่วมมือเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งและรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟ ครั้งที่ 30 ที่จะเกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566 จะนาไปสนับสนุนสาธารณประโยชน์แก่สังคมต่างๆ ในจังหวัดลำปางต่อไป

สแกนสมัครแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้ที่นี่ >>>