กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีทาบุญถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสำคัญของ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละอุทิศตนในการดูแลทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยมี นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในท้องถิ่น อำเภอแม่เมาะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ ได้เห็นความสำคัญของ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่คอยเสียสละอุทิศตนดูแลราษฎรในเรื่องต่างๆให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุข จึงได้มอบงบ ประมาณให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่เมาะ จานวน 88,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำหรับสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯในการดูแลความผาสุกของราษฎรอำเภอแม่เมาะต่อไป