แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ตรวจวัดสนามแข่งขันเพื่อขอรับรองมาตรฐานการรับรองนักวิ่งระดับโลก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 Mr.Fung Wang Tak ผู้วัดเส้นทางกรีฑาจากคณะกรรมการกรีฑาโลก (World Athletics) พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) เดินทางมาตรวจวัดเส้นทางวิ่งงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนฯ ประจำปี 2567 เพื่อเตรียมสนามแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนในระยะฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) และระยะมินิมาราธอน (10 กม.) ส่งรายงานยื่นเสนอต่อกรีฑาโลก (World Athletics) รับรอง โดยในเดือนเมษายนนี้จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้หากการตรวจวัดดังกล่าวผ่านการรับรองจาก World Athletics เส้นทางวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจะเป็นสนามแรกของภาคเหนือที่มีมาตรฐานวิ่งในระดับ Road Race Label