เขื่อนจุฬาภรณ์นำคณะส่วนราชการและผู้นำชุมชน จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ นำโดยนางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ คณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนจาก เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายวิทยา ออกประเสริฐ ช.8 กองไฟฟ้า เขื่อนจุฬาภรณ์ ในโอกาสนำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 27 คน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมรับฟังบรรยายโดย นางวิจิตรา พวงแก้ว วิทยากรระดับ 7 หน่วยพัฒนาโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ถึงภารกิจการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ตามแผนงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 205 หรือ พ.ศ. 2593 ตามนโยบายของรัฐ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันเพื่อให้คณะส่วนราชการและผู้นำชุมชนได้ทราบและเข้าใจถึงภารกิจต่างๆของ กฟผ.. สามารถนำไปสื่อสารเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ – เขื่อนห้วยกุ่มได้อย่างถูกต้อง