บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ พร้อมผู้ปฏิบัติงานหมวดส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษั ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด นำโดย นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่โดยหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้บรรยายสรุปภารกิจการดำเนินงานของกฟผ.แม่เมาะ และการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เข้าชมโครงการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-firing)ศึกษาการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปอัดเม็ดเพื่อนำไปเผาไหม้ร่วมกับเชื้อเพลิงถ่านหินที่ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนอีกด้วย