กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานลำปางอุตสาหกรรมแฟร์ “LAMPANG INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FAIR”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ และนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial technology and innovation fair ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง โอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Mae Moh Smart City นำเสนอโปรเจกต์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ได้แก่ Mae Moh Fresh นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ภายใต้พื้นที่จำ กัด, City Data Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลพื้นฐานของเมือง และ Biomass Project ชีวมวลอัดเม็ดส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนเกิดรายได้และลดปัญหา PM 2.5 พร้อมจัดนิทรรศการขั้นตอนการผลิตสารฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย