กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์ส่งเสริมผู้เกษียณปลูกผักปลอดสารทานเองในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนายภัทรพล วิเชียรกุล หัวหน้าหมวดศูนย์ฯ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการ “เกษียณสุข ปี 2566” ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่จะเกษียณในปี 2566 และผู้สนใจทั่วไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

กิจกรรมภายในงานมีการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ฯ ทั้งหมด 35 ไร่ โดยการบรรยายให้ความรู้ 8 ฐานกิจกรรมจากครูประจำฐาน อาทิ ประโยชน์และการใช้แหนแดงกำจัดวัชพืช การเลี้ยงสัตว์ การเผาถ่านและการทำ ส้มควันไม้เพื่อใช้บำรุงดินและกำจัดศัตรูพืช การปรุงดิน การทำปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการปลูกต้นอ่อนทานตะวันและผักบุ้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หลังเกษียณอายุให้มีความมั่นคงทางอาหารสุขภาพแข็งแรงจากการทานพืชผักอินทรีย์ และเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

กล่าวว่าความรู้ที่ได้รับจะนำไปปลูกพืชผักสวนครัวในสวนที่บ้าน การปลูกผักทานเองนอกจากได้ทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพยังถือเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่ง โครงการนี้มีประโยชน์มากและสามารถมาเรียนรู้ได้ทุกช่วงอายุ คนที่จะเกษียณ อายุ 55 ปีก็มาเรียนรู้ไว้ก่อนได้เพราะการเกษตรต้องใช้ความเพียรความอดทนพืชผักสวนครัวบางชนิดใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเติบโตโดยเฉพาะไม้ผลกว่าจะเก็บผลมาทานได้ใช้เวลา 2-3 ปี

นายอดูล ครุทธะกระ ช่างระดับ 8 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 3

ชื่นชมทีมศูนย์ฯ ว่ามีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง สอบถามข้อมูลเรื่องใดสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน สำหรับความรู้จากการทำปุ๋ยจะนำไปปฏิบัติใช้เพราะปลูกพืชผักสวนครัวอยู่บางส่วนการปรุงดินพร้อมปลูกเป็นความรู้ใหม่ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเพราะโดยปกติซื้อดินสำเร็จมาใช้ อยากให้น้องๆ พี่ๆ กฟผ.แม่เมาะที่สนใจมาเรียนรู้กันให้มาก เพราะศาสตร์การทำเกษตรมีหลายแขนง ขอบคุณกฟผ. ที่จัดโครงการดีๆ ช่วยให้มีภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ หลังเกษียณ