โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเดอะบล็อก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่และนางสาวรุจิรา แสงทอง หัวหน้าหมวดส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บันทึกเทป ให้สัมภาษณ์ ผ่าน รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกันในประเด็นความเป็นมาของอาคารเดอะบล็อก อาคารต้นแบบด้านพลังงานที่นำวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มาเป็นส่วนผสมหลักของอิฐบล็อกประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้ทรัพยากร การสนับสนุนสินค้าชุมชนจาก 5 ตำบลของอำเภอ แม่เมาะ นำวางจำหน่ายในอาคารเดอะบล็อก เพื่อเป็นศูนย์กลาง การจำหน่ายสินค้าของชุมชน และการส่งเสริมการใช้รถมินิบัสไฟฟ้า (EGAT EV Bus) รับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานแทนรถบัสดีเซลแบบเดิม สนองนโนบายรัฐในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมี นายเอกณรินทร์ ใจมะโน เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จะออกอากาศวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. ทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 และทางเพจ NBT North