ผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดูงานการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ นำโดยนายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ นางฐิติพร สุภาษี หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ ให้การต้อนรับนายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในการนำคณะผู้นำชุมชน ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางที่สามารถปรับใช้ให้สอดคล้อง กับการดำเนินชีวิตของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมการเกษตร โดยคณะให้ความสนใจการนำเศษวัชพืชมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์ และการนำเชื้อเห็ดป่ามาต่อยอดเป็นแหล่งอาหาร สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเชื้อเห็ด ลดการเผาป่าอีกด้วย