กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน อ.แม่เมาะ เตรียมพร้อมเชียร์และส่งกำลังใจนักวิ่งงานแม่เมาะฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนกฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เยี่ยมชมการซ้อมและให้กำลังใจกองเชียร์จากชุมชน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับนักวิ่งในการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยกองเชียร์จะอยู่ประจำจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางการวิ่ง ดังนี้ 1.วงโยธวาทิต พร้อมลีดเดอร์ จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ จะอยู่ประจำบริเวณ หน้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2.กลุ่มรักษ์สุขภาพโดยการเต้นแอโรบิคและบาสโลบจากบ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ จะอยู่ประจำบริเวณหน้าทางเข้าออฟฟิศ กปอ.- ช. 3. พิณอีสานพร้อมลีดเดอร์จากบ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ จะอยู่ประจำบริเวณ จุดกลับตัว 10 กิโลเมตร 4 กองเชียร์ดนตรีบ้านดง ต.บ้านดง จะอยู่ประจำบริเวณระหว่างทางไปสะพานหัวฝายและสามแยกนาสัก