โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมเวที Smart City Summit & Expo 2023

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นายอริย คำยา หัวหน้าหมวดสารสนเทศการพัฒนาโครงการ นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต หัวหน้าหมวดส่งเสริมเศรษฐกิจและ นางสาวพัชรีวรรณ ดวงมุสิทธิ์ หัวหน้าหมวดส่งเสริมพลังงานสะอาด ร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2023 ครั้งที่ 10 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ตามคำเชิญจาก Taiwan Computer Association (TCA)หรือสมาคมคอมพิวเตอร์ไต้หวัน โดยมี Mr.Kung Ming-Hsin ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Mr.Chiang Wan-an นายกเทศมนตรีเมืองไทเป ร่วมพิธีเปิดงานระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566

ภายในงานมีการประชุม Net Zero City Leaders Summit ซึ่งมีผู้นำด้านการพัฒนาเมืองจากหลากหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่งทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Takes Smart Cities to New Heights” ก้าวไปอีกขั้นสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ Sustainability,Governance, Smart Applications and Innovation รวมถึงการศึกษาดูงานโทรคมนาคมและดิจิทัลขนาดใหญ่ของประเทศไต้หวัน ตลอดทั้ง 4 วัน

โดยวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้ร่วมสัมมนาบนเวที ในฐานะ Key Note ในประเด็นการพัฒนา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ภายใต้การดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองกับผู้นำจากหลากหลายประเทศ อาทิ Mr.Park Gyeong-gwi นายกเทศมนตรีเมืองอาซาน ประเทศเกาหลีใต้ และ Mr.Grant Smith นายกเทศมนตรีเมือง Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้ร่วมงาน (Panel discussion) ตลอดการจัดงานอีกด้วย จากนั้นทีมงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ChunghwaTelecom ซึ่งเป็นบริษัทด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลขนาดใหญ่ของประเทศไต้หวัน ผู้ครอบคลุมธุรกิจด้านเครือข่ายโทรศัพท์ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้บริการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น Big Data, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบคลาวด์, IoT, AI และศูนย์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนำแนวทางการพัฒนาเมืองจากการร่วมงานในครั้งนี้ กลับไปพัฒนาอำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า และพื้นที่สำคัญทางพลังงานของประเทศไทยต่อไป