กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ช่วงคํ่าเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง