โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกับ 3 ภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ หารือขับเคลื่อนสร้างเกษตรกรดิจิทัล อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางนงเยาว์ เปี่ยมธนสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายฐิติพันธ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท คิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Farmbookและ นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขายและการตลาด บริษัท DTCในโอกาส หารือโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ ภายใต้แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ โดยร่วมหาแนวทางในการบริหารจัดการภาคการเกษตรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้เกษตรกรมีศักยภาพที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Farmbookเพื่อก่อให้เกิดอาชีพและรายได้จากการเกษตร อย่างยั่งยืน จากนั้นทีมงานนำคณะลงพื้นที่โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง บริเวณพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ร่วมกับ นายชลธานี เชื้อน้อย ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคก้าวไกล และ ร.ต.ธนพงษ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันบ้านดง เพื่อเยี่ยมชมอาคารปลูกผัก พร้อมศึกษาภูมิทัศน์โดยรอบ