Maemoh Smart City กับการทำงานใน Smart Workplace แห่งแรกของ กฟผ.

เพราะ 1 ใน 3 ของชีวิตอยู่ในที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในสำนักงานจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการทำงาน และผลผลิตขององค์กรนอกจากจะรองรับการทำงานในรูปแบบ Hybrid working หรือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในสำนักงานสลับกับ Work From Home หรือจากที่ไหนก็ได้(Work From Anywhere) แทนที่การทำงานในสำนักงานเพียงอย่างเดียวแล้ว โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่หรือ Maemoh Smart City การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นำโดย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) ยังนับเป็นหน่วยงานแรกของ กฟผ. ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานแบบเดิมให้กลายเป็น Smart Workplace ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอีกขั้น ด้วยการจัดสำนักงานแบบ Hot Seat หรือ Hot Desk ออกแบบให้ทุกคนไม่มีโต๊ะส่วนตัวไม่มีโต๊ะประจำตำแหน่งที่ทำงานแบบนี้ออกแบบให้ทุกคนมีอิสระในการเลือกนั่งตรงไหนก็ได้ในแต่ละวัน มาถึงก่อนได้สิทธิ์เลือกที่นั่งได้ก่อน และจัดสรรให้มีโต๊ะกลางสำหรับเป็นพื้นที่ Co-Working Space ระบบ Hot Seat นี้ ยังแตกต่างกับสำนักงานแบบเดิมโดยสิ้นเชิงการนั่งโต๊ะประจำแบบเดิม ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางของส่วนตัวไว้ที่โต๊ะประจำของตนได้อย่างถาวร

ในขณะที่สำนักงานแบบ Hot Seat ไร้พื้นที่ส่วนตัว ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนต้องเก็บโต๊ะตอนสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันเพื่อรองรับการทำงานในวันถัดไป (Clean Desk Policy) ที่ทำงานแบบนี้จึงต้องจัดให้มีล็อกเกอร์หรือตู้เก็บของส่วนตัวไว้ให้แต่ละคนสามารถเก็บทรัพย์สินหรืออุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ต้องการนำกลับบ้านไว้ได้เพื่อรองรับการระดมสมองและการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะสำนักงานแบบ Hot Seat ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จะมีพื้นที่สำหรับประชุมมากกว่าเดิม ข้อดีของ Hot Seat คือการลดพื้นที่ส่วนตัวและเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เจอเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายแผนกมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆได้รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับปรุงการทำงานในภาพรวม อย่างระบบการลงเวลาทำงานแบบสแกนใบหน้า (ETAS) ระบบการประชุมออนไลน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานได้อย่างไม่สะดุด รวมไปถึงระบบการทำงานที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสมกับยุคสมัย มีความสุขในชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด