ปฐมนิเทศ New Jobber โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง นายอนุสรณ์ ทองงาม นักบัญชีระดับ 10 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน (New Jobber) ระยะที่ 2 จำนวน 40 คน เข้าปฏิบัติงานในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานและการเข้าออกพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ