โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จัดอบรม “โครงการเห็ดป่าคืนถิ่นฯ” เชิงลึก แห่งที่ 2 หวังให้ชุมชนเกิดความรู้ สร้างรายได้และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ของป่า

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นางฐิติพร สุภาษี หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ พร้อมผู้ปฏิบัติงานหมวดส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จัดอบรม “โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น เสริมป่าชุมชน สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชิงลึก แห่งที่ 2 แก่ตัวแทนป่าชุมชนบ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด จำนวน 120 คน เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และสร้างความตระหนักด้านการใช้ประโยชน์ของป่า โดยมีคุณธัญพร เมืองนพเก้า ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลสบป้าด เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ปินทะนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ และดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำหัวเชื้อเห็ดพร้อมนำชุมชนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

นางสาวสุนิสา ธิจู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่มีโครงการดีๆแบบนี้ในชุมชนสบป้าดของเรา ขอบคุณวิทยากรที่มาสร้างความรู้ให้พี่น้องบ้านสบป้าดมีความ เข้าใจไม่เผาทำลายป่าเพื่อหาเห็ด หาของป่า อีกทั้งหวังว่าพี่น้อง ทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้กลับไปปฏิบัติจริงในป่าชุมชนพร้อมพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างเป็นอาชีพและรายได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด