กฟผ. จับมือ เซ็นทรัลลำปาง และ บ.คิวบ็อคซ์ พอยท์ ลงนามความร่วมมือสร้างโอกาส ต่อยอด สร้างรายได้ แก่ชุมชน อ.แม่เมาะ

กฟผ. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจากัด (มหาชน) สร้าง “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” พื้นที่กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง และบริษัทคิวบ็อคซ์พอยท์จากัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Farmbook ร่วมมือใน “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” เชื่อมโยง ต่อยอด ไปยังตลาดสำคัญอาทิ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

เเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานลงนามความร่วมมือ (MOU)ของ กฟผ. ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทคิวบ็อคซ์พอยท์จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ Farmbookโดย กฟผ. จะร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการสร้าง “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” ให้เป็นลานกิจกรรมที่สื่อสารภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. ในการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าชุมชน โครงการโคกหนองนาโมเดล

ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นลานกิจกรรมของคนลำปางให้ได้ มาใช้ประโยชน์โดยมีคุณจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คุณอรชร จันทร์วิวัฒน.SVP–Property..Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม มีผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และ ผู้บริหาร บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดย “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” คาดจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2567 สำหรับ การลงนาม MOUระหว่าง กฟผ. และ บริษัทคิวบ็อคซ์พอยท์ จำกัด และ หน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ใน “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” เป็นการร่วมมือกันต่อยอด เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถดำเนินการตรวจสอบสินค้ากลับไปยังแหล่งผลิตได้ สร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัย และพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคต โดยมีคุณจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.),คุณฐิติพันธ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทคิวบ็อคซ์พอยท์จำกัด, คุณสุภารัตน์ สมดวง นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ และว่าที่ร้อยตรี ธนพงษ์พันธุ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ร่วมลงนาม

นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือของสองโครงการนี้ “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็นโครงการยกระดับการส่งเสริมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สู่การเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ จ.ลำปาง เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ชาวลำปางได้มีพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับจังหวัดของเรา ส่วน “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” เป็นโครงการต่อยอดขยายโอกาสให้กับเกษตรกรใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ต่อไปได้ในอนาคต”