กฟผ.แม่เมาะ จับมือหอการค้า จ.ลำปาง ลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขันวิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนและลำปางมาราธอน ประจาปี 2566 กระตุ้นเศรษฐกิจ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสานักงานหอการค้า จังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และ นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้า จังหวัดลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านกีฬาในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดบ้านให้นักวิ่งจากทั่วประเทศได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลำปาง และรู้จักจังหวัดลำปางในมุมมองที่แตกต่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 การแข่งขัน คือ การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนใช้สนามแข่งขันเป็นพื้นที่ใน อ.แม่เมาะ และการแข่งขันวิ่ง

ลำปางมาราธอน ใช้สนามแข่งขันในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพร้อมก้าวสู่การรับรองมาตรฐานระดับโลก โดยอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ในระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น และชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด ให้เกิดรายได้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรองรับนักวิ่ง ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ กาหนดจัดการแข่งขันวิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ สนามแข่งขันในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Mae Moh Half Marathon