กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการ จ.ลำปาง ร่วมหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่ ว่าราชกาจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2ประจำปี 2566 โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานหมวดส่งเสริมเศรษฐกิจ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จ.ลำปาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายการออกแบบและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายระบบรับสมัครและจัดจำหน่าย ฝ่ายเทคนิคการกีฬาและการจัดการแข่งขัน ฝ่ายการแพทย์และการพยาบาล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประสานงานและ ชุมชนสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการ โดยจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566