หนอนด้วงสาคู สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่เลี้ยงง่ายรายได้ดี

หนอนด้วงสาคูเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็วเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนอนด้วงสาคู จะมีลักษณะเป็นแมลงงปีกแข็ง สำน้ำตาลอมส้ม หรือสีน้ำตาลปนดำ ปากยาวบอบบาง มีงวง โดยตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันคือ ตัวผู้จะมีขนมองเห็นได้ชัดเจน และมีลักษณะเป็นแนวบริเวณส่วนกลางตามความยาวของงวงส่วนตัวเมียไม่มีขนโดยราคาขายของหนอนด้วงสาคูแต่ละท้องที่นั้นต่างกัน ภาคใต้กิโลกรัมละ 200 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 300 บาท ภาคเหนือกิโลกรัมละ 400 บาท

รูปแบบการเลี้ยงหนอนด้วงสาคู

การเลี้ยงหนอนด้วงสาคูในท่อนสาคู มีอุปกรณ์การเลี้ยง ประกอบด้วยท่อนสาคู หรือท่อนลาน ความยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร, พ่อ-แม่พันธุ์ด้วงสาคู ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว, ฝักบัว หรือสายยางสำหรับรดน้ำ วางท่อนสาคู หรือท่อนลาน บริเวณล้านกว้างหรือทำเป็นโรงเรือนที่มีความสะอาดไม่มีน้ำขัง สามารถวางตากแดดตากฝนได้ นำพ่อแม่พันธุ์ของหนอนด้วงสาคูปล่อยลงในท่อนจำนวน 3 คู่ต่อท่อน อัตราตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว จากนั้นปิดด้านบนของท่อนสาคู รดน้ำด้วยฝักบัว หรือสายยางรดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 40-45 วัน จะสามารถจับตัวหนอนด้วงสาคูออกจำหน่ายได้

นอกจากนี้ยังมีอีก 1 วิธีในการเลี้ยงหนอนด้วงฯที่ใช้ส่วนผสมอื่นเป็นอาหารทดแทนการเลี้ยงด้วยท่อนสาคู นั่นคือ การเลี้ยงหนอนด้วยสาคูในกะละมัง คุณบุญฑิตา วงค์ถาติ๊บ หรือ คุณเอี่ยม ชาวบ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง ได้เริ่มต้นเลี้ยงด้วยสาคูตั้งแต่ปี 2565 โดยทดลองเลี้ยงหนอนด้วงสาคูในกะละมังด้วยการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ 5 คู่ ลงในกะละมังขนาด 50 ซ.ม. แล้วให้อาหารต่อ 1 กะละมัง ได้แก่ มันบด 2 กิโลกรัม รำข้าวละเอียดครึ่งกิโลกรัม อาหารหมู 3 ขีด เปลือกมะพร้าวสับครึ่งกิโลกรัม กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ นำวัตถุดิบอาหารมาผสมกันและรดน้ำให้ชุ่ม ตั้งไว้ประมาณ 40-50 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ เมื่อได้ผลผลิตจึงทดลองขายในตลาดของชุมชน โดยแบ่งขายตามกำลังของผู้ซื้อ จนได้รับการตอบรับจากลุกค้าเป็นอย่างดีจึงมีแผนที่จะขยายตลาดเพื่อเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับธุรกิจขายของและฟาร์มจิ้งหรีด คุณเอี่ยมยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงหนอนด้วงสาคูให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มต้นเลี้ยง หากท่านใดสนใจอยากเลี้ยงหนอนด้วงสาคูสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่……….คุณเอี่ยมเจ้าของฟาร์ม บุญฑิตา ฟาร์มแมลง 091-0760857 หรือ Facebook:บุญฑิตา ฟาร์มแมลง