กฟผ.แม่เมาะ จับมือ หอการค้า จ.ลำปาง จัดงานวิ่งชมเหมือง แอ่วเมืองลำปาง ต้อนรับลมหนาวปีนี้

กฟผ.แม่เมาะ จับมือหอการค้า จ.ลำปาง ลงนามความร่วมมือจัดซีรีส์งานแข่งขันวิ่ง ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน ประจำปี 2565 โดยมี นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกาลังสร้างสรรค์การแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับสากล โดยใช้เส้นทางการแข่งขันภายในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางในช่วงปลายปีนี้ หลังจากภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนและ ลำปางมาราธอน ประจาปี 2565 เป็นการบูรณาการและเพิ่มศักยภาพการจัดการแข่งขันให้มีความยิ่งใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่นักวิ่งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยในปีนี้กำหนดจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนในเดือนตุลาคม และลำปางมาราธอนในเดือนธันวาคม ซึ่งจังหวัดลำปางคาดหวังว่างานนี้จะสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด ทั้งยังเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้คนลำปางหันมาให้ความสนใจกับการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้คึกคัก ทั้งการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังถือเป็นเกียรติประวัติของจังหวัดลำปางที่ได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา อีกด้วย

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ถือเป็นงานวิ่งที่เก่าแก่งานหนึ่งในระดับประเทศ ปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่29 หลังจากเลื่อนการจัดงานไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดยครั้งนี้มีเจ้าภาพร่วมคือหอการค้า จ.ลำปาง ซึ่งจะทำให้ชื่อเสียงของงานโด่งดังมากยิ่งขึ้น เพราะฐานลูกค้านักวิ่งขยายกว้างกว่าเดิม สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งกติกาและการบริการในด้านต่างๆภายใต้มาตรฐานของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่ดีให้กับนักวิ่งได้เต็มอิ่มทั้งความท้าทาย สนุกสนาน รับอากาศสดชื่นในช่วงยามเช้าของฤดูหนาว พร้อมชมวิวเหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในพื้นที่ของแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตลอดสองข้างทาง

นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างหอการค้าฯ และ กฟผ.แม่เมาะ จะช่วยเติมเต็มการจัดงานแข่งขันวิ่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับงานลำปางมาราธอนนั้น แม้จะเป็นงานน้องใหม่ในวงการวิ่ง แต่ในปีล่าสุดที่จัดงานมีนักวิ่งจากทั่วประเทศให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวลำปางตลอดเส้นทางการวิ่งที่ได้รับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยแล้ว คงจะดึงดูดใจนักวิ่ง และนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจมาเที่ยวลาปางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดงานวิ่งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการผลิตเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล รวมไปถึงภาคบริการการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า ภายในจังหวัดให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้เป็นอย่างดี