กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับชุมชนขอบเขตเขื่อนฯ กฟผ. เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้และอาชีพ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ให้การต้อนรับ กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในการนำชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนสิรินธร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาขั้นตอนการทำกล่องใบบัว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว อ.แม่เมาะ โดยมีนายเอกนัย เมฆแสน และนางกาญจนา เมฆแสน ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนในการนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้และอาชีพกับชุมชนได้