แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2 อีเวนต์ใหญ่ผนึกกำลังพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหอการค้าจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29 และลำปางมาราธอน ประจำปี 2565 ถึงความร่วมมือในการจัดงานและความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเปิดรับนักวิ่งกว่าหมื่นชีวิตสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหอการค้าจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ลำปางมาราธอน ประจำปี 2565 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ,นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ, นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการและนายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ร่วมแถลงถึงความร่วมมือในการจัดงานวิ่งทั้งสองงาน และความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้ทำงานร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีของดีมากมายที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง อ.แม่เมาะ เป็นอีกอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง อาทิสวนพฤกษชาติและทุ่งบัวตอง ของ กฟผ.แม่เมาะ การแข่งขันวิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอด และยังเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหารายได้สมทบทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยในปี2565 นี้นับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่29 แล้ว ที่ผ่านมาได้จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งการจัดงานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อน ขณะนี้คณะทำงานทุกฝ่าย ได้เตรียมความพร้อมในแต่ละด้านเป็นอย่างดีเพื่อยกระดับการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนไปสู่ระดับโลก โดยยังคงความเป็นงานที่ทรงเกียรติและเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง เช่นครั้งที่ผ่านๆ มา

สำหรับหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติและให้ความร่วมมืออันดีกับจังหวัดมาโดยตลอด ซึ่งแนวคิดในการจัดการแข่งขันลำปางมาราธอนนั้นเพื่อการสร้างกิจกรรมประจำของจังหวัด เพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวและการบริการให้หลากหลายมากขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นจุดหมายของนักกีฬาทั้งผู้มีประสบการณ์ และนักกีฬาหน้าใหม่ รวมถึงครอบครัว ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรด้านเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่จะสร้างฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจ จ.ลำปาง ได้ในระยะยาว ทั้งนี้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทุกคน และเพื่อเป็นส่งเสริมให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนติดตลาดอย่างแท้จริงได้ในที่สุด

ทั้งนี้การจัดแข่งขันวิ่งทั้ง 2 งาน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีศักยภาพของจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ ในห้วงเวลาของการจัดงานหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งเป็นผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางที่จะผันเงินไปสู่พี่น้องประชาชนนอก
จากนั้นยังเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวลำปางสร้างความประทับใจสู่นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจนเกิดการกลับมาเยือน สู่การเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวและการกีฬาที่สำคัญของประเทศต่อไป

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางรวมถึงประชาชนชาวลำปางและ อ.แม่เมาะ ที่พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักวิ่ง โดยในปี 2565 นี้เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม และจะปิดรับสมัครในวันที่15 กันยายน นี้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป จะได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จะได้ครอบครองถ้วยพระราชทานใบจริง ในการจัดงานครั้งที่ 29 นี้ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดงานไปสู่ระดับสากล โดยการปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่ง กติกา และการบริการในด้านต่างๆ ภายใต้มาตรฐานของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักวิ่งได้เต็มอิ่มทั้งความท้าทาย สนุกสนาน รับอากาศสดชื่นในช่วงยามเช้าของปลายฝนต้นหนาว พร้อมชมวิวเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในพื้นที่ของแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตลอดสองข้างทาง นอกจากนั้นยังได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬาคุณภาพดีราคาประหยัด ตลอดจนสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง กว่า 100 ร้าน อีกด้วย

นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า สนามลำปางมาราธอนเน้นมาตรฐานสำหรับงานวิ่งระดับโลก ไฮไลต์ของสนามจึงเป็นเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของนักวิ่ง ทั้งด้านการป้องกันอุบัติเหตุที่มีการปิดถนนทั้งเส้นทาง และการเตรียมการด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งจะสามารถเข้าทำการรักษาเมื่อเกิดเหตุได้ภายในระยะเวลาอันสั้นตามมาตรฐาน นอกจากนั้น สภาพสนามที่มีความสมบูรณ์ของถนน แสงสว่างและลักษณะของเส้นทางที่เป็นแนวตรง ระดับความชันสะสมน้อย ทำให้เหมาะกับการสร้างสถิติสำหรับนักวิ่งที่มีประสบการณ์ ทั้งยังเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ลงสนามลำปางมาราธอนเป็นมาราธอนแรกของตัวเอง ซึ่งคณะกรรมการจัดงานมีความตั้งใจที่จะสอดแทรกเอกลักษณ์และกลิ่นอายความเป็นลำปางไปในทุกมิติเพื่อให้เกิดคุณค่าและประสบการณ์อันน่าประทับใจส่งมอบต่อนักวิ่งทุกคน ผ่านเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล อาหาร การบริการและการจัดการงานในภาพรวม

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันวิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางอย่างมีนัยสำคัญ การเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ จะช่วยกระตุ้นทั้งการจ้างงาน การใช้สินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนได้อย่างดีอีกทั้งช่วยสร้างการรับรู้ต่อเนื่องกระจายสู่คนทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และภาคบริการของจังหวัดต่อไป

ด้านนายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย กล่าวว่า ในประเทศไทยมีสนามวิ่งเพียงแค่ 8 สนามมาตรฐานเท่านั้นที่ได้รับ Road Race Label จากสหพันธ์ สมาคมกรีฑานานาชาติ (World Athletics) ได้แก่ 1.สนามที่บางแสนมาราธอน , 2.สนามที่ Amazing Thailand Marathon กรุงเทพมหานคร, บุรีรัมย์ มาราธอน, และKrabi Half Marathon ซึ่งสนามที่ได้มาตรฐานทั้งการจัดการ การปิดถนนแบบ 100% ความพร้อมด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาลสำหรับนักวิ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะดึงดูดนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเข้าร่วมสมัคร โดยจำนวนนักวิ่งต่างจังหวัดและนักวิ่งต่างชาติจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดในช่วงการจัดงานซึ่งหากมองถึงศักยภาพของทั้งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนและลำปางมาราธอนแล้ว มีความเป็นได้สูงที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เนื่องจากสิ่งที่จะช่วยนำพาให้ไปจุดนั้นได้คือความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นได้ว่าจ.ลำปาง มีความพร้อมแล้วในทุกมิติที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานระดับโลก