RUN FOR ALL : การวิ่งที่ให้มากกว่าสุขภาพ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ส่งมอบความสุขสู่นักวิ่ง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ อ.แม่เมาะ

การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ของชาวแม่เมาะที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 จากงานวิ่งการกุศลที่มีผู้เข้าร่วมหลักร้อย สู่การเป็นงานแม่เหล็กที่ดึงดูดนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าหมื่นชีวิต เข้ามาเยือนอำ เภอแม่เมาะแห่งนี้ซ้ำ แล้วซ้ำ เล่าในปี 2565 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 29 และยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำ คัญของการจัดงาน ที่มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสนามวิ่งของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากสหพันธ์กรีฑาโลก โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่ง พร้อมปิดถนนแบบ 100% ให้ปลอดภัยต่อนักวิ่ง การควบคุมมาตรฐานการบริการ ตลอดจนความพร้อมด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะดึงดูดนักวิ่งให้เข้าร่วมสมัครวิ่งและสามารถสร้างชื่อในระดับสากล ทำให้ อ.แม่เมาะ กลายเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวและการกีฬาที่สำคัญของประเทศ

ในทุกๆ ปี แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ไม่ได้มีแค่เส้นชัยสถิติใหม่ แชมป์หน้าใหม่ และถ้วยรางวัล เท่านั้น เพราะมากกว่าความสุขในการวิ่ง และสุขภาพที่ดี คือ การให้ที่ไม่สิ้นสุด ภายใต้แนวคิด RUN for All โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานทุกปี จะคืนความสุขไปสู่สังคมผ่านกองทุนสงเคราะห์ และพัฒนาจังหวัดลำปางสำหรับใช้ในสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ สร้างอาคารเรียน ทุนการศึกษาการปรับปรุงสาธารณูปโภค นอกจากนั้น การเข้ามาในพื้นที่ของนักวิ่งและนักท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภายในจังหวัดลำปาง และ อ.แม่เมาะ ทั้งการท่องเที่ยว การใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภายในพื้นที่จัดงาน และภายในชุมชนอีกด้วย