กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับ ผวจ.ลำปางและส่วนราชการในการประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแถลงข้อมูลการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2565 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

โอกาสนี้ นายประจวบ ดอนคำ มูล ชชม. ได้กล่าวรายงานในที่ประชุมว่า เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 18 ประจำ ปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 และ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด โดยกำหนดจัดพิธีเปิดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย อาทิ กาดหมั้วบัวตอง การแสดงดนตรีในสวน กิจกรรมวิ่งเทรล โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง และจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมกับครอบครัวมาท่องเที่ยวในแม่เมาะ นอกจากนี้ยังได้แนะนำ คณะผู้บริหารจาก กฟผ.แม่เมาะ ทั้งที่ยังปฏิบัติหน้าที่และกำลังจะเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่จะมาทำหน้าที่แทนผู้เกษียณ เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปางมีความคล่องตัวในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป