ไผ่บงหสานเพชรน้ำผึ้ง พืชเศรษฐกิจน่าสนใจ โรคเกาต์ก็ทานได้

ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่อีกชนิดที่น่าสนใจเนื่องจากปลูกครั้งเดียวสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปี เป็นไผ่ที่สามารถ “ทานสด” ได้ทันที หรือนำไปประกอบอาหารได้โดยไม่ต้องนำมาต้ม เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งตอบโจทย์ผู้ป่วย “โรคเกาต์” และคนรักสุขภาพผู้ชื่นชอบการรับประทานหน่อไม้ เพราะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ไม่มีสารยูริก และสารไซยาไนด์ ที่ส่งผลกระทบต่ออาการปวดของผู้ป่วยโรคเกาต์ ทั้งยังเป็นไผ่ที่เลี้ยงง่ายไม่มีโรคและแมลงรบกวน ทำให้ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดจากสารพิษ ถือเป็นพืชอินทรีย์ที่ปลอดภัยสร้างรายได้จากการขายหน่อไม้ให้ผู้ปลูกในกิโลกรัมละ 70 บาท ทั้งนี้ยังสามารถขุดต้นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจำหน่ายขยายต้นกล้าพันธุ์ได้ในราคาต้นละ 100 บาท

ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดลำปาง และใกล้เคียงที่นำไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง มาปลูกสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบ้านต่อปี อาทิ สวนภูมิคำ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง,ไร่ ธนน ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา,สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

การปลูกไผ่บงหวาน เพชรน้ำผึ้ง

ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกต้นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งด้วยวิธีการปลูกต้นกล้าพันธุ์เพราะให้ผลผลิตได้เร็วมีวิธีการปลูกดังนี้ 1.ไถเตรียมตดินเพื่อกำจัดวัชพืช โดยยกร่องห่างกันประมาณ 6-7เมตร ในระยะระหว่างต้น 2 เมตร ระยะระหว่างแถว 4 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ต้นไผ่บงหวาน 200 ต้น ขุดหลุมกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร คลุมหลุมปลูกด้วยขี้เถ้าแกลบเพื่อเก็บความชื้นจะทำให้ไผ่บงหวานโตเร็ว 2.นำกล้าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งอายุ 6 เดือน ที่ขยายพันธุ์ด้วยการการขุดแยกเหง้าจากต้นกอไผ่หลักลงปลูกในแปลง 3.ให้น้ำ 3-4 วัน ต่อครั้ง แต่ละครั้งต้องให้น้ำจนกว่าโคนกอไผ่เปียกอย่างทั่วถึง หากเป็นช่วงฤดูฝน การให้น้ำควรดูตามสภาพอากาศ ถ้าดินชื้นตลอดควรให้น้ำตามด้วยการบำรุงด้วยการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเช่น มูลวัว มูลควาย และวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ใส่ที่โคนไผ่กอละ หนึ่งกระสอบปุ๋ย หรือประมาณ 30 กิโลกรัม ปีละ 2 ครั้ง การขยายพันธุ์โดยการขุดแยกเหง้าจากต้นจะให้ผลผลิตเร็ว ใช้เวลา 6-8 เดือนก็สามารถเก็บหน่อได

ด้านการตลาด

ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง และใกล้เคียงที่นำไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง มาปลูกสร้างเป็นอาชีพทำให้เกิดรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อปี อาทิ สวนภูมิคำ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง,ไร่ ธนน ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา, สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพ

สอบถามข้อมูลการเลี้ยงไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งได้ที่สวนภูมิคำ: 091 096 3418
ไร่ธนน ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง: 065 474 5743
สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง: 088 964 4264
ข้อมูลจาก: www.technologychaoban.com