กิน เที่ยว พัก สุดฟินที่แม่เมาะแบบสมาร์ต ผ่านเว็บไซต์ Mae Moh Tourism

www.maemohtourism.com

เว็บไซต์ที่โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ( Mae Moh Smart City) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ทั้งที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก และกิจกรรม งานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ อ.แม่เมาะ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังใช้เครื่องมือ SEO: Search Engine Optimization และ SEM: Search Engine Marketing ซึ่งเป็นการทำการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เว็บไซต์ maemohtourism ขึ้นมาอยู่หน้าแรกเมื่อมีคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ

www.maemohtourism.com พร้อมเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยมุ่งเป้าให้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวของ อ.แม่เมาะ ไปพร้อมๆ กับการทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางอื่นๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ อาทิ สารสารรายเดือน Social Media ทั้งยังดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าผลักดันให้ อ.แม่เมาะ กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดของการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความเจริญในพื้นที่ การเติบโตของเศรษฐกิจ เงินหมุนเวียน และการจ้างงานของคนในพื้นที่อีกด้วย