กฟผ.แม่เมาะ.จัดเวิร์กชอปการสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสำหรับการขายสินค้าออนไลน์เพื่อชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565

ณ ห้องแม่จาง อาคารสมานฉันท์ธัชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหารจัดการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสำหรับการขายสินค้าออนไลน์เพื่อชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อพัฒนาวิธีการนำเสนอเรื่องเล่า (Storytelling) และเทคนิคการถ่ายวิดิโอขายสินค้าออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นตลอดจนเพิ่มโอกาสการจำ หน่ายสินค้าในวงกว้างแก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน อ.แม่เมาะ จำนวน 40 คน โดยมีวิทยากรจาก บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค้นหาไอเดีย การเขียนบท เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอ และวิธีการตัดต่อ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ลงมือทดลองถ่ายทำเบื้องต้นกับทีมงาน และถ่ายทำ คลิปวิดีโอสินค้าจริง ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อีกด้วย

นอกจากภารกิจการผลิตไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ยังให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือ ส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดและการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น จัดทำ กระเช้าสินค้าชุมชนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ การเปิดตลาดนัด “Green Market” ตลาดนัดเพื่อชุมชนคนแม่เมาะ เป็นต้น ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านความรู้และทักษะที่ส่งเสริมการขายเพิ่มแหล่งจำหน่ายสินค้า กระตุ้นให้เกิดการอุปโภคบริโภค สินค้าให้มีโอกาสทางตลาดมากขึ้น ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน