กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านเมาะหลวงจัดทำแนวกันไฟ พร้อมจัดการเศษใบไม้เพื่อนำมาผลิตชีวมวลอัดเม็ด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ณ สำนักสงฆ์ถ้ำเทพสถิตย์ บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ โครงการ แม่เมาะเมืองหน้าอยู่ และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยทีมเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านเมาะหลวง นำโดย นายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะหลวง ทำแนวกันไฟและนำใบไม้แห้งจากการทำแนวกันไฟในป่าชุมชนมาอัดก้อน เพื่อนำไปผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ดในโครงการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นชีวมวลอัดแท่งเผาร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ซึ่งปัจจุบันมีการทดลองใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 12 และ 13 เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กป้องกันไฟป่าและลดหมอกควันในฤดูแล้ง