กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยาการป่าไม้ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยปลูกต้นไม้ 3 ชนิดจำนวน 700 ต้น ได้แก่ ต้นตะแบก ต้นอินทนิล และต้นเฉลา ณ บริเวณสามแยกป้ายโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง