กฟผ.แม่เมาะ ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณอ่างห้วยหลวงตอนบน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565


นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้พื้นที่อ่างห้วยหลวงตอนบนจำนวน 700 ต้น ซึ่งประกอบด้วยไม้ป่ามีค่าและไม้ผลสำหรับสร้างแหล่งอาหาร อาทิ ต้นสะเดา ต้นพฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน มะกอกป่า เสี้ยวบ้าน ยางนา มะขามไทย พุทรา มะยม มะม่วง และ ไผ่ชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าภายหลังจากการทำเหมืองและสร้างความอุดมความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของป่าไม้ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านดงในอนาคต ณ อ่างห้วยหลวงตอนบน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง