กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงความสำคัญการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 กลับมาเดินเครื่อง ต่อคณะกรรมการร่วม ติดตามตรวจสอบฯ สิ่งแวดล้อม อ.แม่เมาะ ในการอบรมศักยภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ โดยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ชี้แจงความสำคัญในการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาเดินเครื่อง ต่อคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ นำโดย นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอำเภอแม่เมาะเกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก โดยมีนายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วย นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 ให้การต้อนรับ นางเกษศิรินทร์แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้ชี้แจงถึงความสำคัญและความคืบหน้าในการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4 กลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง ว่าการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 (MM-T4)ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกกะวัตต์ กลับมาเดินเครื่อง เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและช่วยวิกฤตด้านพลังงานของชาติตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบต่างๆ เพื่อเตรียมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป ซึ่งการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 จะเดินในช่วงที่โรงไฟฟ้าโรงอื่นหยุดซ่อมบำรุงเพื่อควบคุมไม่ให้การผลิตเกิน 2,455 เมกกะวัตต์ ตามที่ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่อง 4-7 กำหนด ทั้งนี้กฟผ. ขอความร่วมมือคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ ช่วยสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป