กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา คืนชีวิตสู่แม่น้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างแม่ขามและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงให้กับชุมชน

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ เขื่อนแม่ขาม ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่น้ำอ่างแม่ขามในกิจกรรม ” ปล่อยพันธุ์ปลา คืนชีวิตสู่แม่น้ำ ” จำนวน 200,000 ตัว ได้แก่ ปลานิล 50,000 ตัว ปลาบ้า 50,000 ตัว ปลาตะเพียน 50,000 ตัว และ ปลาบึก 50,000 ตัว เพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำแม่ขามตลอดจนสนับสนุนอาชีพด้านการประมงให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ขาม ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

อ่างเก็บน้ำแม่ขาม สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2535 มีความจุประมาณ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นอ่างขนาดเล็ก ประเภทเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ใช้ในการกักเก็บน้ำฝนสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของ กฟผ.แม่เมาะ และเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับอุปโภค บริโภคให้กับราษฎรใน ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของ อ.แม่เมาะ โดยช่วงต้นฤดูฝนทุกปี กฟผ.แม่เมาะ จะปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิดลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้ปลาได้ขยายพันธุ์เป็นการรักษาระบบนิเวศในอ่างแม่ขามให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งการทำประมงสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่