กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านจางเหนือพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนายไตรภพ บุญเฮง ช่างระดับ 7 ส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับชุมชนบ้านจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จำนวน 4 ฝาย เพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำและลดการชะล้างพังทลายของตลิ่งและเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่ป่าโดยรอบอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนข้าวกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่มจำนวน 30 ชุด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกร