กฟผ.แม่เมาะ เปิดโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งแบบปิดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ นำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบบ้านดง อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง พื้นที่อพยพบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm นำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบ ต.บ้านดง โดยมีนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ,นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ , นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไดสตาร์ เฟรช จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่ จ.ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และราษฎร ในพื้นที่ ต.บ้านดง เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และ บริษัทไดสตาร์ เฟรช จำกัด ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หนึ่งในโครงการ Smart Economy ที่ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำกัด

โดยโรงเรือนสามารถปลูกผักได้ประมาณ 1 หมื่นต้นต่อเดือน ในอนาคตวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมแนวตั้ง กฟผ. และคู่ความร่วมมือ จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ ” โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ ” เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยว และ Landmark ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ลำปาง

นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด

กล่าวว่า “โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm ในระบบปิดเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ขนาดพื้นที่โรงเรือน 156 ตารางเมตร มีผลผลิตทางการเกษตรเทียบเท่ากับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ และผักของโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งสามารถรองรับการรับประทานผักได้ 100 ครัวเรือน โดยผักที่ปลูกในที่แห่งนี้ มีการควบคุมคุณภาพอากาศ น้ำ และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อผักทำให้สามารถปลูกผักที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี การทำงานในโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งแบบปิด คนที่เข้าทำงานจะต้องใส่ชุด PPE เพื่อเป็นการปกป้องผักควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่มาจากภายนอก สร้างความมั่น ใจแก่ผู้บริโภคว่าเป็นผักที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง รับประทานได้โดยที่ไม่ต้องล้าง สามารถตรวจสอบการผลิตและแหล่งที่มาของผักได้ โดย บริษัทไดสตาร์ เฟรช จำกัดจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการตลาด และ การขายให้กับโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งแห่งนี้ “

สำหรับพื้นที่รองรับการอพยพแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดรองรับสำหรับการอพยพถิ่นฐานของราษฎร ต.บ้านดง ที่ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวฝาย หมู่ 1 , บ้านดง หมู่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 และ บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ 8 เพื่อให้พื้นที่อพยพแห่งนี้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่จึงมีแผนส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่อพยพไปยังบริเวณพื้นที่จัดสรรใหม่ ตามแผนงานเศรษฐกิจอัจฉริยะ (SMART ECONOMY) โดยนำร่องส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร นำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ในโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง (Vertical Farm)