กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุพระพุทธบาทนางอยและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เป็นผู้แทนกฟผ.แม่เมาะเข้าร่วมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุพระพุทธบาทนางอยและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา และ ตั้งโรงทาน แจกอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาทนางอย บ้านจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง